ZAKŁAD INŻYNIERII GENETYCZNEJ

 

Uczelniane Centrum Aparaturowe, decyzją Ministra Środowiska z dnia 02.07.2018, posiada zezwolenie na pracę z genetycznie zmodyfikowanymi mikroorganizmami (GMM) zaliczonymi do II kategorii zagrożenia (nr w Rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej: 04-17/2018). W skład Zakładu Inżynierii Genetycznej (ZIG) wchodzą następujące pracownie:
Pracownia Kwasów Nukleinowych
Pracownia Hodowli Komórkowej
Pracownia Mikrobiologii
Pracownia Bioobrazowania
Nad bezpieczeństwem pracy w ZIG-UCA czuwa Komisja Bezpieczeństwa Biologicznego w składzie: prof. Krzysztof Książek, dr Ewa Mały i dr Nicoletta Makowska.