LABORATORIA

 

Pracownia hodowli komórkowej:

 • komory laminarne klasy II (ThermoScientific: Save 2020) z pełnym wyposażeniem: aspiratory, dozowniki,
 • inkubary CO2 (Thermo Scientific: 371),
 • inkubator CO2 z regulowanym ciśnieniem parcjalnym tlenu (Thermo Scientific: 3131),
 • mikroskopy odwrócone (Zeiss: Primo Vert),
 • wirówka z chłodzeniem i zestawem wymiennych rotorów (Eppendorf: 5804R),
 • wirówka (Eppendorf: 5702),
 • elektroporator (Eppendorf: Eporator),
 • dewary do ciekłego azotu,
 • łaźnie wodne.

Pracownia kwasów nukleinowych:

 • droplet digital PCR (Bio-Rad: QX200),
 • termocykler do qPCR umożlwiający analizę HRM (Roche: LightCycler 96),
 • termocyklery z gradientyem temperatur (Bio-Rad: T-100),
 • spektrofotometr do pomiaru w mikroobjętości i kuwecie (DeNovix : DS-11),
 • systemy elektroforezy poziomej (Bio-Rad: SubCell Mini, Subcell Wide),
 • wirówka z chłodzeniem i zestawami wymiennych rotorów (Eppendorf: 5810 R),
 • blok grzejny z wytrząsaniem (Eppendorf: ThermoMixer C),
 • miniwirówka (Eppendorf: Minispin),
 • komora laminarna (Faster: Safe Fast Classic).

Pracownia biochemii:

 • cytometr przepływowy (GUAVA EasyCyte 6HT-2L),
 • czytnik płytek umożliwiający na odczyty kolorymetryczne, fluorescencyjne, chemiluminescencyjne (BioTek: Synergy H1),
 • wirówka z chłodzeniem i zestawami wymiennych rotorów (Eppendorf: 5804 R),
 • wytrząsarka platformowa (Heidolph: Unimax 1010),
 • blok grzejny z wytrząsaniem (Biosan: TS-100C),
 • miniwirówka (Eppendorf: Minispin),
 • miernik pH i stężenia jonów (Mettler Toledo: S220 SevenCompact).

Pracownia białka:

 • systemy do elektroforezy pionowej na żelach o długości 10 cm i 20 cm (Bio-Rad: Protean Tetra, Protean xi),
 • system elektroforezy preparatywnej poprzez ciągłą elucję wraz z kolektorem frakcji (BioRad: Prepcell 491),
 • systemy do elektrotransferu w technologii mokrej oraz półsuchej (Bio-Rad: Protean, Transblot Turbo),
 • wirówka z chłodzeniem i zestawami wymiennych rotorów (Eppendorf: 5810 R).

Pracownia mikrobiologii:

 • komora laminarna (Nuve: LN090),
 • cieplarka (PolEko: CLM53),
 • wytrząsarko-cieplarka (Edmund Buhler: KS15+TH15),
 • wirówka z chłodzeniem i zestawami wymiennych rotorów (Eppendorf: 5804R),
 • miniwirówka (Eppendorf: Minispin Plus).

Pracownia bioobrazowania:

 • odwrócony mikroskop fluorescencyjny (Zeiss: Axio Vert.A1)  (z zestawem filtrów umożliwiających pracę z wszystkimi znanymi barwnikami) wyposażony w obiektywy: 10x, 20x, 40x, 63x, 100x  oraz wysokorozdzielczą kolorową kamerę cyfrową i zaawansowany system analizy obrazu (Zeiss: Intellesis),
 • mikroskop odwrócony z zaawansowanym systemem analizy obrazu (Zeiss: Axio Vert.A1),
 • mikroskop prosty z zaawansowanym systemem analizy obrazu (Zeiss: Axio Lab.A1),
 • system do wizualizacji żeli i blotów oparty o detekcję kolorymetryczną, chemiluminescencyjną i fluorescencyjną (Bio-Rad: ChemiDoc MP),
 • płyta grzewcza (Anga: PG99).

Pracownia immunochemii:

 • mikrotom rotacyjny (Leica: RM2125 RTS),
 • cieplarka (Memmert),
 • procesor tkanek (Leica TP1020),
 • wytrząsarka platformowa z kontrolą temperatury (Heidolph: Titramax 1000),
 • kriostat (Thermo Scientific: HM525 NX),
 • mikrotom rotacyjny (Thermo Scientific: HM340E) wraz z torem wodnym i chłodzeniem w systemie STSIII (Microm),
 • system do zatapiania preparatów histologicznych (Especialidades Medicas Myr: EC350),
 • barwiarka automatyczna (Ventana: Benchmark XT).

Pomieszczenie aparaturowe:

 • autoklaw (SciCan Bravo),
 • ultrawirówka (Thermo Sorvall MX120+),
 • sonifikator ultradźwiękowy (Bandelin: Sonopuls HD 3200),
 • miernik pH i stężenia jonów (Mettler Toledo: S220 SevenCompact).

Zmywalnia:

 • zmywarka (Renggli: SalvisLab 1160).

Sterylizatornia:

 • autoklawy (Panasonic).