Wirtualne Ścieżki Dostępu

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMP nr 149/2017 z dn. 14 grudnia 2017 roku, Uczelniane Centrum Aparaturowe udostępnia wszystkim jednostkom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą w ramach tzw. wirtualnych ścieżek dostępu. Aktualnie, system ten obejmuje następujące urządzenia: dyfraktometr rentgenowski, dyfraktometr proszkowy, chromatograf cieczowy-spektrometr masowy, mikroskop z systemem laserowej mikrodysekcji, platforma do badań proteomicznych i mikroskop skaningowy. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wykorzystania poszczególnych urządzeń w przypisanych im zakładkach.

Warunkiem korzystania z wirtualnych ścieżek dostępu jest złożenie formularza współpracy z UCA (załącznik nr 1 do Regulaminu UCA), na podstawie którego następuje ocena wykonalności proponowanych badań i ostateczna rezerwacja sprzętu w jego wirtualnym kalendarzu.

Gorąco zapraszamy wszystkich Badaczy UMP do korzystania z tej unikatowej aparatury.