Realizowane w PZD

Projekty i zadania badawcze finansowane przez NCN:

  • “Badanie rakotwórczości wielościennych nanorurek węglowych – podłoża dla inżynierii tkankowej – chrząstki stawowej”, grant NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ7/01288
  • “Ocena wpływu normalizacji unaczynienia guza na skuteczność terapeutycznych szczepionek czerniakowych w modelu mysim”, grant NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ6/02542