Realizowane w PZD

Projekty i zadania badawcze finansowane przez NCN:

  • “Badanie przeciwnadciśnieniowych właściwości flawonoidów w rozwoju nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą – badania in vivo”, grant NCN OPUS nr 2017/25/NZ7/02741