Realizowane w laboratoriach UCA

Projekty i zadania badawcze finansowane przez NCN:

 • “Rola czynników represyjnych KRAB-ZNF (Kruppel-associated box-zinc finger proteins) w modulowaniu profilu epigenetycznego komórek nowotworowych”, grant NCN OPUS nr 2015/17/B/NZ2/03689
 • “Spontaniczne starzenie się komórek raka jajnika jako niedoceniana determinanta progresji nowotworu – badania na modelach in vitro i in vivo”, grant NCN OPUS nr 2017/25/B/NZ3/00122
 • “Badanie wpływu surowicy krwi obwodowej od chorych z rakiem  płaskonabłonkowym głowy i szyi (HNSCC) na proliferację i formowanie  kolonii ex vivo”, grant NCN PRELUDIUM nr 2015/17/N/NZ5/00686
 • “Skuteczność, toksyczność i immunogenność ukierunkowanych nośników leków opartych na bioinżynierowanym jedwabiu pajęczym”, grant NCN OPUS 2014-15/B/NZ7/00903
 • “Wpływ IL-17 na produkcję VEGF przez komórki mezotelium otrzewnowego w kontekście dializoterapii otrzewnowej”, zadanie badawcze pt.: “Izolacja leukocytów otrzewnowych”, grant NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ4/03711
 • “Badania aktywności przeciwnowotworowej dla pochodnych terpenoidów o budowie b-amyryny”, grant NCN Miniatura nr 2018/02/X/NZ7/01239
 • Zadanie badawcze: Identyfikacja a-synukleiny w zwojach przywspólczulnych w jelicie szczura, w ramach projektu:”Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej – poszukiwanie mechanizmów działania w modelu choroby Parkinsona”, grant NCN Sonata nr 2017/26/D/NZ7/00748
 • “Badanie ekspresji wybranych genów i białek w komórkach wyizolowanych z błony otrzewnowej”, grant NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ4/03711 oraz grant NCN PRELUDIUM nr 2018/29/N/NZ3
 • “Wstępna analiza ekspresji rybosomalnych RNA (rRNA) w raku jajnika za pomocą metody FISH (fluorescence in situ hybridization)”,  zadanie badawcze w grancie NCN OPUS nr 2015/17/B/NZ7/03043
 • “Regulacja epigenetyczna odpowiedzi na hipoksję w raku jelita grubego”, zadanie badawcze w grancie NCN Harmonia nr  2018/30/M/NZ5/00831
 • “Identyfikacja mikroRNA związanych z alergicznym stanem zapalnym w drogach oddechowych na modelu zwierzęcym astmy i alergicznego nieżytu nosa”, grant NCN, Preludium 12, 2016/23/N/NZ4/03246
 • Zadanie badawcze: Analiza immunohistochemiczna obecności w mózgu (śródmózgowie, móżdżek, kora mózgowa) neuronów dopaminergicznych zawierające hydroksylazę tyrozynową (TH+), w ramach projektu: “Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej – poszukiwanie mechanizmów działania w modelu choroby Parkinsona”, grant NCN Sonata nr 2017/26/D/NZ7/00748
 • Zadanie badawcze: Barwienie histologiczne komórek nerwowych metodą Nissla (Nissl+) w mózgu (śródmózgowie, móżdżek, kora mózgowa), w ramach projektu:”Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej – poszukiwanie mechanizmów działania w modelu choroby Parkinsona”, grant NCN Sonata nr 2017/26/D/NZ7/00748

Projekty i zadania badawcze finansowane ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

 • “Próba wyjaśnienia mechanizmu wzrostu ekspresji syntazy tlenku azotu w granulocytach obojętnochłonnych pod wpływem anestetyków lokalnych”, badania statutowe UMP nr 502-01-11011040-04806
 • “Ocena wybranych markerów biochemicznych niedotlenienia wewnątrzmacicznego u płodów pacjentek w terminie porodu i ich korelacja z indeksem masy ciała”, badania statutowe UMP nr 502-01-011-25-184-04401
 • “Obniżenie stresu ER jako mechanizm umożliwiający opornym komórkom szpiczaka plazmocytowego ominięcie blokady proteasomów”, grant UMP Młodzi Naukowcy nr WL2/502-14-22243610-11349
 • “Ocena stężenia lipokaliny neutrofilowej związanej z żelatynazą (NGAL) w surowicy u osób z cukrzycą typu 1 jako wskażnika cukrzycowej choroby nerek oraz jego związku z parametrami wyrównania metabolicznego cukrzycy”, grant finansowany ze środków na Studenckie Badania naukowe nr 502-05-55343820-50789
 • “Ocena wpływu preparatu babki zwyczajnej na zawartość tkanki tłuszczowej, gospodarkę mineralną i inne wybrane parametry biochemiczne krwi u otyłych kobiet”, budżet Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej
 • “Ocena stężeń leptyny w surowicy krwi chorych na raka trzonu macicy a czynniki kliniczno-patologiczne”, Studenckie Badania Naukowe, grant nr 322/2019

Projekty i zadania badawcze finansowane z innych źródeł:

 • “Wartość diagnostyczna poziomów ekspresji miRNA w obrębie tkanki nowotworowej i surowicy krwi obwodowej”, grant Wielkopolskiego Centrum Onkologii nr 16/2015(108)