PRACOWNICY

 

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Książek
61 854 76 61
kksiazek@ump.edu.pl

 

Sekretariat
mgr Izabela Dryjańska
61 854 76 60
idryjanska@ump.edu.pl

 

Zespół Uczelnianego Centrum Aparaturowego

dr Nicoletta Makowska
61 854 76 49
nicola.makowska@ump.edu.pl

dr inż. Ewa Mały
61 854 76 49
emaly@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Bogucka
61 854 76 49
✉  mbogucka@ump.edu.pl

mgr Natalia Jaroszewska
61 854 76 49
njaroszewska@ump.edu.pl

mgr Agata Ostrowska
61 854 66 69
agataostrowska@ump.edu.pl

 

Zespół Pracowni Zwierząt Doświadczalnych

lek. wet. Emilia Cicha – Kierownik Pracowni
61 854 77 13
emiliacicha@ump.edu.pl

dr hab. Krzysztof Kus – osoba sprawująca nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami oraz nad ich dobrostanem
602 308 220
kkus@ump.edu.pl

lek. wet. Tomasz Wielich
61 854 76 60
twielich@ump.edu.pl

mgr Jadwiga Łopaciuch
61 854 77 12
jlopaci@ump.edu.pl

tech. wet., inż. zootechn. Agnieszka Chudzińska
61 854 77 13
agachudzinska@ump.edu.pl

Marta Nowakowska
61 854 77 12
✉ mnowakowska@ump.edu.pl 

Stanisław Nowicki
61 854 77 12
✉ snowicki@ump.edu.pl

Przemysław Domeracki
61 854 77 12
✉ pdomeracki@ump.edu.pl

 

Personel porządkowy

Anna Jerzy (SUO)
  61 854 77 12