JEDNOSTKA

W dniu 27 czerwca 2012 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu powołano do życia Międzywydziałowe Laboratorium Biologii Medycznej. Po czterech latach, Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Jacka Wysockiego nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Uczelniane Centrum Aparaturowe. 30 marca 2016 roku, Uchwałą Senatu UMP utworzono w obrębie jednostki Pracownię Zwierząt Doświadczalnych. W styczniu 2018 roku Pracownia Zwierząt Doświadczalnych została zarejestrowana w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W maju 2018 UCA dołączyło do Polskiej Sieci Biobanków, uzyskując do roku 2020 status Obserwatora.

Uczelniane Centrum Aparaturowe mieści się w budynku Centrum Biologii Medycznej przy ulicy Rokietnickiej 8 w Poznaniu. W skład jednostki wchodzą: Pracownia hodowli komórkowej, Pracownia bioobrazowania, Pracownia biochemii, Pracownia kwasów nukleinowych, Pracownia białka, Pracownia mikrobiologii i Pracownia immunohistochemii. Ponadto Centrum dysponuje zapleczem laboratoryjnym, w skład którego wchodzą: zmywalnia, sterylizatornia, pokój chłodnia, magazyny odczynników, szkła i plastików oraz biobank (magazynowanie w ciekłym azocie i zamrażarkach niskotemperaturowych).