AKTUALNOŚCI

 

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania
cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością, jak z własnej

Henry Ford     

 

 

DRZWI OTWARTE W UCA

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom dotyczącym możliwości realizacji określonych badań naukowych, Uczelniane Centrum Aparaturowe zaprasza pracowników Uniwersytetu Medycznego na Drzwi Otwarte, które odbędą się w dniu 10 czerwca br. o godzinie 10.00.

Osoby zainteresowane zwiedzeniem laboratoriów specjalistycznych UCA oraz Pracowni Zwierząt Doświadczalnych i szczegółowym zapoznaniem się z ofertą naukowo-badawczą jednostki, proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: kksiazek@ump.edu.pl.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelniane Centrum Aparaturowe – Jesteśmy, aby pomagać!

 

DROPLET DIGITAL PCR QX200

Mamy przyjemność poinformować, że Uczelniane Centrum Aparaturowe zakupiło aparat do reakcji PCR III generacji (ddPCR). Technologia emulsyjnego PCR umożliwia określenie bezwzględnej ilości analizowanej sekwencji kwasów nukleinowych i ma tę przewagę nad rozwiązaniami PCR II generacji (real-time qPCR), iż pozwala na uzyskanie tej informacji bez konieczności użycia krzywej standardowej, wzorców wewnętrznych (genów referencyjnych) oraz powtórzeń technicznych prób. Ponadto, wynik nie jest zależny od wydajności reakcji. System ddPCR umożliwia określenie liczby kopii, wykrywanie mutacji oraz analizę ekspresji genów. Można go także wykorzystać do badań epigenetycznych, w tym oceny metylacji z wykorzystaniem sond zaprojektowanych na rejony metylowane. Możliwa jest praca z barwnikami fluorescencyjnymi FAM, VIC oraz HEX, jak również z sondami typu TaqMan oraz barwnikiem Eva Green. Wartym podkreślenia jest, że system umożliwia detekcję 1 kopii analizowanej sekwencji w próbce DNA, dzięki czemu wykorzystywany jest często w analizach o charakterze diagnostycznym. ddPCR pozwala na określenie zmian w poziomie ekspresji genu na poziomie 10% i mniej (czego nie da się wykonać z użyciem qPCR II generacji)  oraz wykryć mutację na poziomie 0.001% (qPCR z trudem wykrywa na poziomie 1%). Szczegółowe informacje o działaniu i zastosowaniach systemu QX200 ddPCR zainteresowane osoby znajdą na stronie producenta urządzenia (http://www.bio-rad.com/en-pl/product/qx200-droplet-digital-pcr-system?ID=MPOQQE4VY).

 

Znalezione obrazy dla zapytania bio-rad QX200www.bio-rad.com

 

Z satysfakcją informujemy, że Uczelniane Centrum Aparaturowe otrzymało, decyzją Ministra Środowiska z dnia 02.07.2018, status Zakładu Inżynierii Genetycznej (ZIG) kategorii II. Oznacza to zezwolenie na pracę z genetycznie zmodyfikowanymi mikroorganizmami (GMM), zaliczonymi do II kategorii zagrożenia (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000624/O/D20160624.pdf). Uprawnienie ZIG umożliwia realizację projektów naukowych z zakresu szeroko pojętej biologii molekularnej, do których niezbędne jest wykorzystanie wektorów wirusowych i/lub bakteryjnych (zgodnych z przyznaną kategorią). Warunkiem realizacji wspomnianych badań w ZIG jest uzyskanie indywidualnej zgody w Ministerstwie Środowiska.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Z przyjemnością informujemy, że Uczelniane Centrum Aparaturowe pozyskało wysokiej klasy cytometr przepływowy GUAVA EasyCyte 6HT-2L. Instrument wyposażony jest w 2 najczęściej wykorzystywane lasery (488 nm i 642 nm o mocy 40 mW) i cztery kanały odczytu (zielony – 525/30 nm; żółty – 583/26 nm, czerwony 1 – 690/50 nm i czerwony 2 – 661/19 nm). Unikatową cechą urządzenia jest możliwość pracy w tradycyjnym systemie probówkowym lub w systemie płytkowym, umożliwiającym jednoczasowe pobranie i analizę 96 próbek! Innym, niezaprzeczalnym walorem cytometru GUAVA jest możliwość wykonywania wartościowych pomiarów z użyciem zaledwie 2 000 komórek (przy optymalnej, zalecanej liczbie 20 000).

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 

Podobny obraz

 

 

Z satysfakcją informujemy, że Uczelniane Centrum Aparaturowe dołączyło do Polskiej Sieci Biobanków, tj. zrzeszenia krajowych jednostek naukowo-badawczych specjalizujących się w tematyce bankowania materiału biologicznego. Sieć przynależy do Europejskiego Konsorcjum Badawczego (BBMRI), którego celem jest zapewnienie rozwoju i kontrolowanego dostępu do zasobów biobanków jednostkom akademickim i przemysłowym. W najbliższych dwóch latach, UCA posiadało będzie status Obserwatora, który prócz rozwinięcia oferty jednostki w zakresie bankowania materiału biologicznego umożliwi także wypracowanie i wdrożenie najwyższych standardów postępowania z materiałem biologicznym. Wszystkich badaczy Uniwersytetu Medycznego, w tym przedstawicieli nauk klinicznych oraz nauk podstawowych, gorąco zachęcamy do współpracy z UCA w obszarze bankowania materiału biologicznego oraz do wspólnej pracy na rzecz rozwijania wiedzy i doświadczeń na tym polu medycyny doświadczalnej.

Uczelniane Centrum Aparaturowe – Jesteśmy aby pomagać!

 

 

Uczelniane Centrum Aparaturowe zachęca Badaczy Uniwersytetu Medycznego do składania zleceń na realizację badań za pomocą aparatury dostępnej w ramach Wirtualnych Ścieżek Dostępu.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że w Uczelnianym Centrum Aparaturowym uruchomiona została ultrawirówka Thermo Sorvall MX120+, wyposażona w rotor stałokątowy, umożliwiający wirowanie próbek z prędkością do 80 000 obrotów na minutę (414 600 x g). Zachęcamy Państwa do korzystania z tego ultranowoczesnego urządzenia oraz planowania nowych badań, uwzględniających możliwość jego wykorzystania.

 


 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nową odsłonę strony internetowej Uczelnianego Centrum Aparaturowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wierzymy, że informacje zawarte na tej stronie okażą się przydatne przedstawicielom dyscyplin klinicznych i nauk podstawowych, a przede wszystkim przysłużą się nawiązaniu licznych i owocnych współpracy między jednostkami Uniwersytetu Medycznego a Uczelnianym Centrum Aparaturowym.

 Uczelniane Centrum Aparaturowe – Jesteśmy aby pomagać!